Đào tạo Seo Seva tìm hiểu Thuật Ngữ INDEX(ED)

Index là gì?

Index là một thuật ngữ nói về một quá trình mà con bọ tìm kiếm của bộ máy tìm kiếm tìm thấy dữ liệu trong website của bạn rồi lưu trữ, so sánh và đánh giá mức độ uy tín của dữ liệu đó.

Lớp học SEO Seva
Cũng tùy thuộc vào nội dung của bạn được đánh giá như thế nào trong quá trình so sánh mà website của bạn có được vị trí xếp hạng khác nhau. Tốc độ index của bộ máy tìm kiếm phụ thuộc vài nhiều yếu tố, trong đó có một vài yếu tố quan trọng như cấu trúc website và lưu lượng người thường xuyêntruy cập website của bạn…

Theo Đào tạo Seo Seva, để kiểm tra xem website của bạn đã được index hay chưa, bạn chỉ cần vào Google và gõ vào tên miền của website mình, để có thể kiểm tra xem bao nhiêu trang của website mình được index.

Tìm hiểu thêm về Đào tạo SEO Seva tại: https://goo.gl/maps/6GMnqBY9amP2